Mede dankzij de grote media-aandacht m.b.t. de betonstop, het beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het discours van de Vlaams Bouwmeester zijn we allemaal meer en meer overtuigd van de noodzaak om zuiniger om te gaan met ruimte en in de woonkern van de gemeente te gaan verdichten.

We willen onze vele open landschappen beschermen en vrijwaren, zodat we kunnen genieten van de natuur, onze weiden, landbouwgronden en onze bossen.

Dichter bij elkaar gaan wonen kan echter ook ongewenste effecten veroorzaken waardoor buurtbewoners, het gemeentebestuur en de administratie veelal op zoek zijn naar een goede manier om op een kwalitatieve manier verdichting te kunnen realiseren.

Daarom werkten we, samen met de GECORO, hard aan een stedenbouwkundige verordening die ons zal toelaten om verdichtingsprojecten concreet af te toetsen. In deze woonverordening beschrijven we de criteria en de normen rond kwaliteit waaraan meergezinswoningen moeten voldoen. 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.